Η Ελπίδα Ζωής είναι το 1ο Σωματείο Αιμοδοσίας στην Ελλάδα που στόχος του είναι η προστασία της υψηλής ποιότητας αίματος όπως επίσης και η προστασία της βιογεννετικής ταυτότητας του χρήζοντος-μεταγγιζόμενου αίματος.

Το όραμα μας

«Η προστασία του αίματος»
Με την δημιουργία νέας τράπεζας Αίματος με την επωνυμία «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ»

Η Ελπίδα Ζωής θα είναι το αντίστοιχο της ΕΚΕΑ  με την μόνη διαφορά ότι οι εθελοντές Αιμοδότες μας θα είναι άνθρωποι όπου δεν έχουν υποστεί καμία γονιδιακή θεραπεία που στόχο έχει το στοιχείο RNA-dna του οργανισμού.


Οι πολίτες θα έχουν την επιλογή εισερχόμενοι στα νοσηλευτικά ιδρύματα να επιλέξουν με μία αίτηση τους αίμα από δύο Τράπεζες Αίματος.


α. ΕΚΕΑ

β. ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ

Στόχος μας

Η Νέα Τράπεζα Αίματος Ελπίδα Ζωής και οι υπηρεσίες της να παρέχουν υψηλής ποιότητας αιμοδοσιακή υγειονομική περίθαλψη επιτυγχάνοντας τον στόχο της αυτάρκειας αίματος και παραγώγων του σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο. Η εμπειρία της αιμοδότησης να γίνει αποτελεσματικότερη, ποιο προσιτή και ελκυστική. Η παραγωγική διαδικασία της αιμοδοσίας να πληροί τις σύγχρονες απαιτήσεις, και φυσικά να επανασχεδιάσουμε τις υπηρεσίες ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ελληνικών δεδομένων και ιδιαιτερότητων αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Αποστολή μας

Η προστασία του αίματος και των μεταγγιζομένων μέχρι να υπάρξουν έρευνες που θα μας διασφαλίσουν ότι:

  • Οι γονιδιακές θεραπείες ΔΕΝ έχουν αλλοιώσει την σύσταση του αίματος.
  • Ο μεταγγιζόμενος ο οποίος δεν έχει υποστεί γονιδιακή θεραπεία δεν θα επηρεαστεί από το αίμα όσων έχουν υποστεί την γονιδιακή Θεραπεία.
  • Το αίμα όσων έχουν υποστεί γονιδιακή θεραπεία είναι απόλυτα ασφαλές.