Καταστατικό Συλλόγου

Προς τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Κομοτηνής

Ασφάλεια Αίματος Τελικής Μορφής

Εναλλακτικές Μορφές Μετάγγισης

Η Ιστοσελίδα μας θα ολοκληρωθεί ελπίζουμε σύντομα!

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6981482669  

Ώρες Επικοινωνίας: 19:00-21:00